Reis om de wereld in infographics

Emma woont in Nederland en nodigt de lezers van dit boek uit om met haar op wereldreis te gaan. Dat doet ze door telkens een stukje over zichzelf te vertellen en dat meteen te vergelijken met de rest van de wereld. Ze maakt daarbij geen gebruik van uitvoerige teksten maar weet de kijkende lezers te verrassen met informatieve illustraties die we infographics noemen. Als ze het over haar eigen naam heeft, linkt ze die meteen aan een wereldkaart waarop bij de verschillende landen een vlaggetje met de meest voorkomende naam te zien is. Op de volgende dubbele bladzijde licht ze toe dat ze één broer heeft. Deze info breidt ze uit met een kaart met het aantal kinderen per gezin, een curve van het gemiddelde aantal kinderen per gezin sinds 1950 en een schematische voorstelling van verschillende gezinssamenstellingen. Zo komen in negenentwintig hoofdstukken o.a. ook huisdieren, talen, hobby’s, beroepen, feesten, vervoer … aan bod. Telkens zorgen landkaarten, curves, cirkel- en staafdiagrammen, schema’s, cijfers en percentages er voor dat informatie in één oogopslag helder wordt. Een uitgebreide bronvermelding achteraan vermeldt de oorsprong van de gegevens.

De doordachte lay-out, een evenwichtige bladspiegel in combinatie met rustgevende kleurgebruik zorgen voor een overzichtelijk geheel. Vooral visueel ingestelde lezers zullen snel geboeid raken door wat dit boek te bieden heeft. Voor scholen is dit een aanwinst, een rijke verzameling aan informatie die de eigen leefwereld beeldend verruimt.