Regenwoud

'Regenwoud' verschijnt als titel in de reeks 'INsiders'. Na een lange INleiding die zowat de helft van het boek in beslag neemt en de fysische toestand en de gewassen van het regenwoud toelicht, krijg je het INzoomen-gedeelte waarin het samenleven in de jungle aan bod komt. Zoogdieren, vogels en ‘kruipers’ worden opgedeeld in enkele groepen die elk een dubbele bladzijde in beslag nemen. Op een kleine kaart staat weergegeven waar het dier voorkomt, daarnaast worden de feiten en cijfers betreffende de diersoort op een rijtje gezet. Links op de bladrand staan de lagen van het regenwoud, waarop wordt aangeduid in welke laag het dier meestal te vinden is. Een heleboel gemakkelijk begrijpbare korte stukken tekst geven meer uitleg. De digitaal bewerkte beelden zijn felgekleurd en doen daardoor minder realistisch aan. Achteraan in het boek staan nog een woordje over diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn of reeds helemaal verdwenen, een overzichtskaart met de regenwouden over de hele wereld, een woordenlijst en een register. Op de aantrekkelijk glanzende kaft staat een reusachtige kikker in reliëf en ook de opvallende witte letters van de titel springen uit. Een mooi en modern vormgegeven boek.