Poolgebieden

De reeks 'Insiders' is een prachtige reeks met zestien titels tot nu toe. Per boek wordt er één thema behandeld. Dit deel gaat over de poolgebieden. Het boek is ingedeeld in twee delen. Het eerste deel, de inleiding, geeft je algemene informatie over de poolstreken, de natuur en de mensen. Bij het tweede deel 'inzoomen' gaat men dieper in op de specifieke aspecten van alle dieren die in het noord- en zuidpoolgebied leven. Elk dier kreeg een dubbele pagina mee; er wordt steeds een afbeelding van een tienjarig kind naast geplaatst om de grootte van het dier te kunnen vatten. De bladspiegel wisselt bij elk onderwerp, maar het gebruik van de lettertypes is consequent. De inleidende tekst staat in grote letters, bijzonderheden zijn wat kleiner gedrukt en bij foto's of prenten staat de tekst cursief. De basisfeiten over het dier worden opgesomd, waar het leeft, of het bedreigd is of niet. Achteraan staat een samenvatting van de poolfeiten, schematisch en zeer overzichtelijk, en de dieren in gevaar staan gegroepeerd. Op de twee laatste pagina's staat een woordenlijst met uitleg over de typische woordenschat i.v.m. de poolgebieden. De informatie is zeer duidelijk, volledig en aantrekkelijk. De illustraties zijn met de nieuwste technieken gemaakt - soms in 3-D - en zijn gewoon prachtig. Een boek dat zeker op zijn plaats is op school; je kan er een aangename manier in bijleren.