Plastic Soep

Wanneer je dit boek ter hand neemt, trekt het niet meteen aan door de logheid, het grote volume en de uitgebreide teksten over één thema, nl. het plasticafval in de wereld, maar éénmaal je eraan begint word je helemaal meegesleurd in de problematiek. Het boek begint met een interview met de zeiler Captain Charles Moore. Op de terugweg van een zeilwedstrijd bevond hij zich in de Stille Oceaan, op 200 mijlen van de kust. Zijn aandacht werd getrokken door de immense hoeveelheid drijvend plasticafval. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte een gigantische berg plasticafval op de bodem van de oceaan, tweemaal zo groot als de oppervlakte van de Verenigde Staten. Door de oceaanstromingen wordt het plastic van over de hele wereld daarheen gedreven. Hij vond plastic voorwerpen uit de jaren '50, maar een groot probleem is de versnippering van plastic in minuscule deeltjes die door de vissen opgenomen worden. Het verdere verloop van het boek is een zoektocht over de hele wereld naar de impact van het plasticafval en naar de organisaties die zich met dit probleem bezighouden. Dit gebeurt telkens in de vorm van een interview met de oprichter; zowel organisaties als bedrijven komen aan het woord. Het is boeiend te vernemen hoe de mensen aangezet werden om zich op dit probleem toe te leggen en welke oplossingen of ideeën reeds gestalte kregen of in ontwikkeling zijn. Het vormt een boeiend en quasi volledig naslagwerk dat de hele wereld bestrijkt. De impact van het plasticafval op dieren en mensen wordt vanuit meerdere invalshoeken toegelicht. Als lezer voel je de ernst van dit probleem aan en zie je de noodzaak in van internationale wetten om dit aan te pakken. Bij elk interview ervaar je de kracht en het positivisme die uitgaan van de onderzoekers. Ik ben verrast door de veelzijdigheid van oplossingen, en de sterke gedrevenheid om er iets aan te doen. Dit kritisch-wetenschappelijke naslagwerk schetst tot in de kern dit reusachtige probleem en zet zeker tot nadenken aan. Alleen door een wereldwijde verandering in de houding en het gedrag van de consumenten kan er iets aan gedaan worden.