Oversteken

Meta en haar moeder wonen samen in Amsterdam. Meta heeft haar vader nooit gekend. Mama heeft voor de zoveelste keer een nieuwe vriend, Bjarni, en Meta vindt dit maar niks. Toch gaan ze met hun drietjes op reis naar IJsland, vanwaar Bjarni afkomstig is. Net als Meta hem leuk begint te vinden klikt het niet meer tussen Bjarni en haar moeder. Zeer mooi emotioneel geladen verhaal over relaties tussen volwassenen en kinderen én volwassenen onderling. Het is een boek voor ongeveer tien- tot twaalfjarigen. De schrijfster slaagt erin die kinderlijke belevingswereld te schetsen door Meta haar eigen verhaal te laten vertellen. Ze maakt de lezer deelgenoot van haar gevoelens. Zo kan je je perfect voorstellen hoe het moet zijn voor een kind om zich voortdurend aan een nieuwkomer in het gezin te moeten aanpassen. De verteltoon klinkt heel authentiek: eenvoudig en met kinderlijke omschrijvingen. Bijvoorbeeld: "Ik had geen zin in een vriendjesvader." Bjarni is het eerste vriendje dat begrijpt hoe moeilijk het voor Meta is, ze houden allebei van oude IJslandse sagen en de ruwheid van de IJslandse natuur. Meta probeert ruzies tussen haar moeder en Bjarni te voorkomen, maar dat is te veel gevraagd voor een kind. Het zijn de volwassenen zelf die er niet in slagen samen te leven. Op het einde beseft Meta dat ze niet moet kiezen tussen haar moeder en Bjarni. "Bjarni en ik waren plakjes van de ene steen. Mijn moeder en ik waren plakjes van een andere steen." Een mooi besluit voor een mooi boek over de valkuilen van relaties en de moeite die het kost om samen te leven. Doordat het verhaal zo herkenbaar is en zo 'echt' zullen jonge lezers hopelijk intuïtief kunnen begrijpen wat ermee bedoeld wordt.