Opstand

Over Willem van Oranje zijn boeken vol geschreven maar steeds lag de nadruk op zijn politieke levensloop. In deze roman krijgen we een inzicht in zijn persoonlijk leven, met als hoofdpersonage Maria, of Mayke, zijn oudste dochter. Adellijke vrouwen in de zestiende eeuw waren afhankelijk van het doen en laten van hun vaders, broers, echtgenoten, en dat was voor Mayke niets anders. Tot haar dertiende voelde zij zich geborgen en ging alles goed. Ze was verliefd op Filips van Hohenlohe en hoopte dat hij ooit haar hand zou vragen. Maar haar vader, die katholiek was, hertrouwde met Anna van Saksen, die protestants was, en alles veranderde voor Mayke. Willem had een eed gezworen aan de katholieke koning Filips van Spanje en viel nu in ongenade. Koning Filips stuurde de hertog van Alva om orde op zaken te stellen maar deze voerde zo'n wreed bewind dat Willem niet anders kon dan oorlog te voeren om de Spanjaarden te verdrijven uit de Lage Landen. Door deze oorlogen verloor Willem al zijn goederen en rijkdom. Voor Mayke was er geen kans meer op een goede huwelijkskandidaat. Zij had haar keuze al lang gemaakt, haar liefde voor Filips van Hohenlohe was nog even sterk. Willem zwichtte voor haar argumenten, ook omdat hij steeds de steun van Filips gekregen had in de strijd tegen de Spanjaarden. Door de vele oorlogen waar Filips samen met haar vader aan deelnam kreeg ze hem sporadisch te zien. Maar hun liefde hield stand en ze trouwden toen Mayke al negenendertig was. Heel haar leven had Mayke voor de talloze neefjes en nichtjes gezorgd en nu was ze te oud om zelf kinderen te krijgen. Daarom adopteerde ze twee kinderen en stichtte ze een weeshuis.
In deze roman wordt de tijdsgeest van de zestiende eeuw beeldend beschreven. Tijdens het lezen is het alsof je alles in een film ziet voorbijglijden. De huiselijke warmte in de mooie burchten en kastelen, met hun grote brandende haarden, wandtapijten en zilveren erfstukken, het eten dat op tafel komt? ... De talrijke zwangerschappen van de vrouwen in Maykes omgeving worden uitvoerig beschreven. Maar tegelijkertijd volgen de talloze veldslagen en het onzinnige bloedvergieten en de martelingen elkaar op. Het was een wrede tijd waar een mensenleven hard en geen cent waard was. Het verhaal is romantisch, spannend, opwindend en verdient zeker uw aandacht.