Op zoek naar de Vogelkoning

Onder leiding van de hop gaan duizenden vogels op zoek naar koning Simorgh, die alle antwoorden kent. Om er te komen moeten ze door zeven valleien. De weg is lang en hard en veel vogels sterven of geven het uitgeput op. Uiteindelijk bereiken dertig overblijvers de eindbestemming, de berg Kaf, waar ze ontdekken dat de antwoorden in henzelf zitten: "En ze zien dat zij koning Simorgh zijn ..."
Het verhaal is een bewerking van een gedicht van Farid Ud-Din, die leefde in Perzië, het huidige Iran, aan het eind van de twaalfde en het begin van de dertiende eeuw. De man was theoloog, reisde veel en stond kritisch tegenover conventies en ideeën. In dit gedicht vereenzelvigt hij zichzelf met de hop. Het hele gedicht is een levensles met diepe filosofische inslag. Vanaf hoofdstuk 4 komen ze op het punt waarop ze zeven valleien moeten oversteken: de eerste is de 'Vallei van het Zoeken'. Om die over te steken moeten de omstandigheden Gunstig zijn; het vraagt Eerlijkheid en Diepgang, ze is Uitnodigend, en vergt Lankmoedigheid en als je ze over geraakt dan is het Duurzaam. Als je van al die zes vereisten de eerste letter neemt, dan heb je GEDULD. Vanaf de eerste vallei is er een labyrinth dat in elke volgende vallei van vorm verandert. De tocht begint met deze raad: "Laat je obsessies, je macht en alles wat je dierbaar is achter." De tweede vallei is die van de liefde. Daarna de Vallei van het Inzicht: "hier kiezen we allemaal een ander pad en andere regels die we niet volgen." Volgen nog: De Vallei van de Onthechting, de Vallei van de Eenheid, De vallei van de Verbijstering en tenslotte de Vallei van de dood. En uiteindelijk bereiken ze de berg Kaf om te ontdekken wat hierboven vermeld werd: "koning Simorgh is ieder van hen en hen allemaal".
Dit boek vraagt om meer dan één lezing. Het is m.i. meer geschikt voor volwassen en filosofisch aangelegde adolescenten. Peter Sis bewerkte het gedicht niet alleen, hij illustreerde het ook. De illustraties zijn soms beklemmend, soms kleurrijk en soms vaal van tint maar ze vormen een sterke eenheid met de tekst. Een mooi boek, maar niet voor de grote massa, eerder voor de dertig overblijvers.