Ontdek de natuur

Dit weetjesboek over de natuur belooft om kinderen te helpen om planten en dieren in de natuur te leren herkennen en benoemen. De auteur gebruikt zes categorieën om alles in onder te brengen. Sommige categorieën omvatten heel veel verschillende onderdelen. De categorie 'planten' omvat naast bomen en struiken ook grassen en mossen. Bloemen worden dan weer niet opgenomen in deze categorie. Een andere categorie 'paddenstoelen' omvat slechts twee soorten. Heel onevenredig verdeeld dus, en een betwistbare indeling.

Wanneer er ingezoomd wordt op één van de dieren of planten, bieden de gebruikte foto’s weinig extra informatie. Ook de tekst is niet altijd op dezelfde manier opgebouwd. Sommige dieren/planten krijgen een volledige bladzijde met beschrijvingen, andere amper een alinea. De informatie die je kan terugvinden is ook heel uiteenlopend.

Voor kinderen die er nog niet veel vanaf weten, lijkt dit boek me te hoog gegrepen. En door de keuzes op vlak van lay-out lijkt het boek nu al ouderwets.