Oliver

Wanneer Oliver, een voetbalgekke jongen van zestien, na een succesvol debuut als keeper thuiskomt, blijkt alles plots anders. Hij kan zijn ouders nergens vinden, maar plots is er wel dat huisdier waar hij altijd al om gevraagd heeft. Hij ontdekt dat zijn ouders ruzie hebben en dat zijn vader aan de oorzaak ligt van dit probleem. Verder wordt hij wat in het ongewisse gelaten. Daarop vertrekt hij met zijn neef Bendik naar een vakantiehuisje, maar ook van op afstand zijn de problemen voelbaar. Daarnaast is er ook nog een ontluikende homoseksualiteit die Oliver bezighoudt. In zijn eigen stijl belicht Van de Vendel deze gevoelens op een subtiele manier, zonder ooit de neiging te hebben om te choqueren. Een herkenbaar verhaal dat veel jongeren een klare kijk kan bieden op een dergelijk onderwerp.
Oliver is een personage waarrond Edward Van de Vendel al drie verhalen geweven heeft. Naast dit boek is er ook 'De zomer van de bluegrassliefde' en 'Ons derde lichaam'. In 'De zomer van de bluegrassliefde' maakt de ondertussen achttienjarige Oliver kennis met Tycho. Waar in 'Oliver' vooral de aandacht gevestigd is op Oliver zelf, staat in 'Ons derde lichaam' vooral Tycho centraal.