Naar de top

De reeks 'In het wilde woud' voor eerste lezers wordt nog eens uitgebreid. Beer, Eland en Bever willen in dit verhaal de top van een berg bereiken. Bever stelt voor om er een wedstrijd van te maken. Iets snel willen doen, loopt meestal verkeerd af. Bij onze drie vrienden is dit niet anders. Elkaar helpen en samen de top bereiken is een betere optie. Op een eenvoudige manier wil de auteur de lezers ook iets bijbrengen. Misschien net iets te belerend in dit geval.

De illustraties blijven eenvoudig maar grappig. Het leesniveau is E3. Dat houdt in: hoofdletters, woorden met twee lettergrepen, tweeklanken, meerdere medeklinkers na elkaar, open en gesloten lettergrepen, eenvoudige zinnen, voor lezers die alle letters kennen in het eerste leerjaar. De tekst staat in het zwart bij de illustraties. Af en toe wordt ervoor gekozen om een personage iets te laten zeggen. De tekst staat dan bij dat dier zonder tekstballonnen te gebruiken. Achteraan staan ook deze keer weer inhouds- en denkvragen. Deze kan de lezer samen met een begeleider oplossen. Opgelet, ze zijn zeker niet allemaal even gemakkelijk.