Miljoenen

Engelse humor wordt doorgaans ervaren als een unieke vorm van humor. Vooral voor de televisie zijn er in Engeland heel wat series gemaakt die als het beste in hun soort worden aanzien. Ook in de literatuur heb je schrijvers die boeken schrijven rond grappige situaties en met dito dialogen. Iemand als Ben Elton heeft wat dat betreft al een aardig oeuvre bij elkaar gepend en is ook in de sitcom- en filmwereld geen onbekende. Ook deze Frank Cotrell Boyce blijkt, volgens de flaptekst, een gevestigd filmscenarioschrijver te zijn. En ook hij is niet de enige in de Engels jeugdliteratuur die die aparte Engelse humor aanhangt. Damian en zijn broer Anthony vinden op een dag een tas vol geld, 229.370 pond. Damian weet zo ongeveer alles over heiligen. Hij kent hun namen, weet waarvan ze de patroonheiligen zijn, kan hun geboorte- en sterftejaar uit het blote hoofd opzeggen en denkt er af en toe zelfs één te zien. Door zijn geloof in die heiligen, heeft hij het niet echt moeilijk om te geloven dat die tas zomaar uit de lucht is gevallen. Later vernemen we dat ze uit de trein is gegooid. Die trein bracht het geld naar de verbrandingsoven, want over 17 dagen zou de euro worden ingevoerd. Damian en Anthony zijn ervan overtuigd dat ze als eerlijke vinders recht hebben op dat geld. Maar als ze het willen uitgeven moet dat binnen de 17 dagen gebeuren. Ze kopen de grootste rommel, laten andere kinderen tegen betaling werkjes voor hen opknappen en trakteren elkaar en anderen op eten. Maar zo een reusachtig bedrag krijg je op die manier niet zo gauw op. Damian, die zijn gedachten heeft gezet op zijn eigen heiligverklaring, zoekt het in goede doelen, zijn broer meer in het materiële. Deze opdracht zorgt alleszins voor hilarische situaties, te veel en te mooi om te verklappen. Toch dit: aan het eind gaan ze in hun laatste wanhoop zelfs de kamer van Anthony met geldbiljetten behangen. Originele personages in een onwaarschijnlijke plot zijn de troeven van dit boek. De voortdurende referentie naar heiligen, de Heiligen der Laatste Dagen - een religieuze groepering - die naast hen wonen en de smakelijke dialogen zorgen voor - letterlijk - leesplezier.