Mijn eerste seizoensgroeiboek

ik lees het zelf!

'Mijn eerste seizoensgroeiboek' is een aantrekkelijk en origineel opgezet geheel waarin beginnende lezertjes zelf verhalen kunnen lezen. Het bevat 24 korte verhalen over natuur, dieren, feestdagen, enzomeer. Het boek groeit met het kind mee van AVI 0 tot AVI 5. Elk niveau telt vier verhalen en heeft een eigen kleur om zo het aan het leesniveau aangepaste deel van het boek gemakkelijk terug te vinden. De eerste verhalen zijn door een aantal prenten in stripvorm weergegeven met slechts enkele woorden als tekst. Langzaam maar zeker groeit de tekst uit tot een vloeiend leesbaar, volwaardig verhaal.
Net zoals de andere groeiboeken voor jonge lezertjes (onder meer het sprookjesgroeiboek en griezelgroeiboek), is dit een geslaagde bundel van verhalen voor verschillende leesniveaus.
De twee hoofdfiguurtjes Pim en Nel vormen de rode draad doorheen het hele boek. Hun belevenissen sluiten nauw aan bij de leefwereld van jonge kinderen en zijn in dat opzicht eerder wat stereotiep. Er is verder weinig samenhang tussen de verhalen. Het thema 'seizoenen' – wat de titel doet verwachten – komt niet echt aan bod, maar het is wel zo ongeveer een schooljaar rond.
Een vrolijk en kleurrijk geïllustreerd boek om stap voor stap de magie van zelf lezen te ontdekken. Het geheel doet wel onder voor de andere delen uit de groeiboekenreeks.