Mijn eerste atlas

Voor wereldreizigers vanaf 6 jaar

Deze atlas voor jonge kinderen geeft heel veel boeiende achtergrondinformatie en neemt de kinderen mee op een boeiende ontdekkingsreis. Na uitleg over oceanen en de verhouding tussen landen en werelddelen wordt elk werelddeel apart over twee dubbele bladzijden besproken. Je ziet telkens een kaart met de fysieke kenmerken van een werelddeel. Hierover ligt een kalkpapier waarop je de verschillende landen kan onderscheiden. Op de bladzijde ernaast vind je als onderschriften bij kleine tekeningen een aantal bijzondere kenmerken en feiten per werelddeel. De volgende dubbele pagina geeft aan de hand van één specifiek kenmerk een globaal overzicht van het volledige werelddeel. Zo volg je de Nijl door Afrika en Route 66 door Noord-Amerika. Je gaat als het ware in vogelvlucht doorheen het werelddeel en maakt er kennis met de bevolking, de flora en fauna en een aantal gewoonten. De bijhorende tekst geeft een duidelijke en beknopte uitleg bij hetgeen je op de prent ziet. Onderaan de eerste pagina van elk werelddeel zie je een kleine wereldkaart waarop het besproken werelddeel aangeduid is, zodat je het goed kan situeren. Enkel bij Afrika is vermoedelijk een verkeerd prentje op die plaats terecht gekomen. Opvallend is ook dat op de schutbladen een ander wereldbeeld gegeven wordt dan we gewoon zijn, oost en west wordt namelijk omgewisseld. Dit versterkt het besef dat de wereld rond is, doch doordat in het boek zelf het 'klassieke' beeld gebruikt wordt, denken we dat dit voor verwarring kan zorgen bij jonge kinderen. Deze atlas is een fijne kennismaking met de wereld rondom ons en zal kinderen die hiervoor interesse hebben zeker aansporen om op zoek te gaan naar meer informatie over de verschillende aangehaalde thema's.