Merlijn

Mette danst met haar vriendinnen rond het meivuur. Negen maanden later wordt ze de moeder van Merlijn. Wie is de vader? Is het de hertenman, de god van het woud? Voor het kind één jaar oud is, brengt Mette het naar Blasys, de druïde. De wijze man wordt voor Merlijn een leermeester en vader. Hij vertelt de jongen het verhaal van de heilige graal. Zeven jaar later trekt Merlijn door het land. Met zijn tovermantel kan hij elke gedaante aannemen. Er heerst onrust. Vertegier heeft koning Pendragon vermoord. Merlijn voorspelt de overwinning van de witte op de rode draak. Vertegier wordt door Uter, broer van de vermoorde vorst, verslagen.Uter stelt Merlijn aan als zijn raadsheer. Merlijn probeert de jonge koning ervan te overtuigen in vrede te leven met al zijn hertogen. Want de Saksen bedreigen Brittannië. Maar Uter wordt hopeloos verliefd op de mooie Igrene, echtgenote van de hertog van Cornwall. Tintagel, de burcht van hertog Gorlois, wordt belegerd. Door een list raakt Uter, vermomd als Gorlois, tot bij de hertogin. Negen maanden later wordt Arthur geboren. Merlijn zal de jongen opvoeden. Zal hij vrede brengen voor Brittannië? Het leven van Merlijn was nog niet vaak behandeld in een jeugdboek. In een nawoord verklaart de schrijfster dat ze inspiratie heeft gezocht in het werk van Jacob van Maerlant (1261), een ‘overtuigde katholiek’ (een anachronisme). De namen zijn niet altijd consequent gespeld (bv. Vertiger op de achterflap). Fraaie illustraties door Fiel van der Veen.