16+ | 2015
Abimo
ISBN 978-94-6234-346-7
NON-FICTIE , 380 p. , €29.95
gelijmd , met dvd
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels

Meertaligheid: een troef!

Inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang
Sara Gielen (auteur), Ayse Isçi (auteur)

Auteurs Sara Gielen en Ayse Isçi begeleiden Gentse scholen die met meertaligheid aan de slag zijn. In dit handboek, gebaseerd op de uitdagingen en belevingen die voortvloeiden uit het project Thuistaal, koppelen ze hun praktijkervaring op een begrijpbare manier aan wetenschappelijke achtergrond.
De auteurs tonen aan dat de talenrijkdom van kinderen geen struikelblok is, maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel en efficiënt verwerven van het Nederlands als schooltaal. Het boek nodigt scholen en opvanginitiatieven uit om een talenbeleid uit te stippelen en op een positieve manier met de meertalige rijkdom van kinderen en jongeren om te gaan. Dit aan de hand van concrete handvatten en instrumenten, en van praktijkvoorbeelden die nader worden toegelicht in de bijbehorende dvd.
Het boek bestaat uit vijf delen, waarvan het eerste deel ‘Thuistaal binnen een krachtige leeromgeving’ inzoomt op het theoretische kader van meertaligheid. In de volgende vier delen (met bijbehorende beelden op de dvd) wordt dan dieper ingegaan op de praktijk. Die praktijkgerichte delen zijn opgedeeld per doelgroep: ‘Aan de slag met het team’ (deel 2),  ‘Aan de slag in de klas’ (deel 3), ‘Aan de slag in de buitenschoolse opvang’ (deel 4) en ‘Aan de slag met ouders’ (deel 5). Dankzij deze manier van indeling kan je meteen focussen op het deel dat voor jou het waardevolst is, al verlies je nooit het centrale aandachtspunt uit het oog: het erkennen en het benutten van thuistalen op school en in de buitenschoolse opvang. Het is een zeer overzichtelijk naslagwerk waarvan de inhoud toegankelijk is voor een breed publiek en dat door het kleurgebruik en het rijkelijk fotomateriaal bovendien ook mooi oogt.
Dit boek hoort thuis in de bibliotheek van elke school en buitenschoolse opvangdienst die meertaligheid en thuistaal een expliciete plaats geeft. En in de kast van alle opvoeders en medewerkers die de kaart van meertaligheid in het onderwijs en in de maatschappij trekken.

An Valkenborgh
Taalontwikkeling
uit de reeks: Praktijk & visie