Meer Fabels van Aesopus

Na een eerste bundel 'De Fabels van Aesopus' heeft Imme Dros een bewerking gemaakt van nog eens veertig fabels die 2500 jaar geschreven werden door Aesopus, een Griekse dichter en schrijver van o.a. fabels. In deze bundel staan vooral mij onbekende fabels. Niet alle fabels zijn dierenverhalen, bijvoorbeeld 'De astroloog', 'De eik en het riet', 'De spar en de braamstruik' enz. Elke fabel eindigt met een wijze spreuk. Zo besluit de fabel van de eik en het riet met: "Men kan stormen overleven door op tijd wat mee te geven." Net zoals het eerste deel is ook deze bundel geïllustreerd door Fulvio Testa. Imme Dros kan als taalvirtuoos oude verhalen levend maken.