Medicijnmeester

Dit is de geromanceerde geschiedenis van de zwarte Brazilianen. Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 speelt zich af in de 17e eeuw toen Afrikanen massaal als slaven naar het Amerikaanse continent gebracht werden. Bij die slaven zijn een medicijnman en zijn jonge opvolger Sundiata. Die Sundiata is de stamvader van de andere medicijnmannen, die in de latere eeuwen de sterkhouders van hun volk zullen zijn. Deel 2 speelt zich af in de 19e eeuw; de slaven maken deel uit van de bewoners van elke grote boerderij. Hun behandeling is afhankelijk van de eigenaar. Hier is Dilson de hoofdpersoon. Hij is een afstammeling van Sundiata en beschikt evenals zijn opa over zienersgaven. Hij wordt opgeleid tot medicijnman. Dilson is bevriend met de jonge eigenaar. Aan het eind van deel 2 zijn de slaven vrij en de groep van Dilson krijgt een stuk land om op te wonen en te werken. Ze worden tegengewerkt door de plaatselijke pastoor en het eigendomsbewijs wordt verstopt. Met deel 3 zijn we in de 21e eeuw. De vroegere slaven zijn vissers geworden. Tobias is kandidaat medicijnman, ook hij wordt opgeleid door zijn grootvader. Nu is het niet meer de onvrijheid die een gevaar vormt, maar de moderne expansiedrang. Projectontwikkelaars hebben hun oog laten vallen op het stuk grond waarop Tobias, Dilson en Sundiaka van oudsher met hun nakomelingen woonden. In een run tegen de tijd moeten ze het eigendomsbewijs trachten te vinden. Zienersgaven zijn in zo'n geval altijd handig. Het verhaal kent romantische passages maar ook gruwelijke gebeurtenissen worden niet verdoezeld. Het is niet alleen een historisch verhaal, het is tegelijk een aanklacht tegen onderdrukking en onmenselijkheid. De inleidende telksten voor elk deel zijn zweverig en weinigzeggend. De auteur, die zeer geheimzinnig doet over zijn naam, heeft zich zeer goed gedocumenteerd. Het boek is niet alleen dik, het is ook voorzien van een nawoord, een overzicht van de geschiedenis van Brazilië en een verklarende woordenlijst.