Let's talk about the future

Vol vertrouwen je toekomst tegemoet

Een leesboek kan je dit kleine boekje niet meer noemen. Het is eerder een doe-boek, een handleiding, een werkboek, … Onder het motto: ‘Leid je eigen leven en maak er een kunstwerk van!’, probeert de schrijfster via opdrachten jongeren aan te zetten tot het maken van hun eigen keuzes. Tussen de regels door worden wel de goede keuzes (in de ogen van de schrijfster) gepromoot en mochten alle jongeren dit boekje ‘doorwerken’ dan kregen we stuk voor stuk prachtvolwassenen. De taal is soms wat Noord-Nederlands, net zoals de uitgangspunten die gehanteerd worden en de verwijzingen naar louter Nederlandse websites achteraan in het boekje. Er staan zeker tips en oefeningen in het boekje die zinvol zijn voor een groot publiek, maar de vraag blijft wel of dit jong publiek open staat voor zo’n ‘zelfhulpboek’ … Een klein boekje dat groot wil zijn, maar daar niet over de hele lijn in slaagt.