Later word ik metselaar

In de reeks 'Later word ik ...' bestemd voor jonge kinderen is hier het beroep van metselaar aan de beurt. In kleine hoofdstukjes wordt uit de doeken gedaan wat je nodig hebt aan materiaal om het vak te leren. Een meisje en een jongetje gaan ermee aan de slag. Je ziet het bouwwerk groeien en soms eens invallen. Tegelijk krijg je op kleinere prenten te zien hoe een echte metselaar te werk gaat. Een aangename kennismaking met dit beroep. Veel van de materialen kennen kinderen al - kruiwagen, schop, zand - maar er worden nog vele nieuwe woorden geïntroduceerd. De lay-out is een beetje stijf en de figuurtjes een beetje harkerig maar toch is het een interessante reeks.