Later word ik dokter

Informatief boekje over alles wat je zou moeten weten om dokter te worden. De verschillende vaardigheden en handelingen van een dokter worden beschreven en telkens geïllustreerd aan de hand van twee concrete voorbeelden. Vervolgens wordt getoond wat een dokter nodig heeft en waar en met wie hij kan werken. Tenslotte volgen nog twee opdrachtjes: een logisch verhaaltje maken en uitzoeken wat wel en wat niet bij een dokter hoort.
Dit boekje geeft informatie over het beroep van een dokter. Er worden echer veel zaken bechreven die de meeste kinderen wel weten. De vaardgheden waarover een arts dient te beschikken worden steeds aangebracht via het zinnetje 'Ik moet ...', waardoor het beroep er niet echt aantrekkelijk uitziet. Gelukkig wordt er wel telkens aan de hand van twee voorbeelden wat verduidelijking gegeven. De illustraties lijken vooral voor jonge kinderen bedoeld terwijl de tekst eerder op lagereschoolkinderen gericht lijkt; begrippen als 'de toestand' en 'overleden' horen niet direct tot de woordenschat van jonge kinderen. Het boekje geeft wel een behoorlijk realistisch beeld en geeft ook de minder mooie kanten van het beroep weer.
De illustraties zijn realistisch en goed herkenbaar. Soms is de bladschikking wel eerder chaotisch.
De opdrachtjes op het einde van het boekje zijn weinig aantrekkelijk. Een kleuter kan ze wel samen met zijn ouders maken maar prentjes die je niet kan manipuleren, nodigen niet echt uit tot het logisch ordenen ervan.