Kleine blauwe truck

De kleine blauwe truck rijdt gezapig door het landschap en praat als het ware met de dieren waar hij langs rijdt. Tot zowel de dieren als hijzelf door een grote gele truck haast van de weg worden gereden. Wanneer de gele truck komt vast te zitten in de modder en om hulp roept, draaien alle dieren hem de rug toe. Tot de kleine blauwe truck hun hulp inroept om samen de grote gele truck uit de modder te duwen.
De moraal ligt er wel vingerdik bovenop in dit prentenboek. De tekst is weinig geïnspireerd, overladen met “Knor” en “Toe-toet” en “Wroem-wroem”. Bovendien wringt het rijm herhaaldelijk en loopt het ritme vaak stroef. De illustraties zijn niet onaardig, zij het wat ouderwets.