Kevins krokodil

Kevin is nieuw in de klas en hij vindt het er doodeng. Op de speelplaats lopen de andere kinderen hem gewoon omver. Tot een krokodil hen tot de orde roept en de kinderen één voor één Kevin betrekken in hun spel. Kevins angst is in die mate overwonnen dat hij zijn moeder op dit vlak zelfs advies kan geven wanneer ze hem komt ophalen.

Een zeer herkenbaar gegeven voor kleuters: de angst om je intrede te maken in een nieuwe groep. Dit boek kan een mooie aanleiding zijn om daarover te praten en tactieken aan te reiken waarmee een kind die angst kan overwinnen. Hoe een kleuter de figuur van de krokodil interpreteert, valt af te wachten, maar wellicht kan je wel uitleggen dat er soort krokodil in elk van hen zit. De wijze waarop de krokodil getekend is, maakt in ieder geval wel duidelijk dat deze niet letterlijk aanwezig is. Het dier, met enkel contouren in groene wasco, steekt fel af tegen de bontgekleurde omgeving en kinderen wier kleren door middel van collagetechnieken zeer gedetailleerd weergegeven zijn: een gebreid truitje, een jeansrokje, ... Het is leuk gevonden Kevin het advies voor dergelijke situaties zelf te laten geven aan zijn moeder: “Je moet gewoon naar ze toe gaan en zeggen: Dag, andere moeders, ik ben de moeder van Kevin.” Dat zijn moeder daarop antwoordt: “Morgen misschien” benadrukt nog eens hoe herkenbaar en wijd verspreid deze angst is, en dat je je daar niet voor hoeft te schamen.