Kampioen

Max houdt van wielrennen, meer nog, sinds hij bij zijn voorbereiding door zijn vader wordt gecoacht, gaan zijn sportprestaties er sterk op vooruit. Dat is prettig, ware het niet dat de fanatieke aanpak van zijn vader het hem vaak moeilijk maakt. Wil hij de kampioen worden die zijn vader voor ogen heeft, dan moet hij keuzes maken, moeilijke keuzes. Vrienden, hobby’s en studies dreigen te moeten wijken voor zijn sportprestaties. We lezen hoe Max moet kiezen tussen zijn fanatieke vader en zijn moeder die vindt dat haar zoon eerst zijn school moet afmaken, hoe hij door zijn sport uit de groep dreigt te vallen. En hoe hij omwille van zijn doorgedreven training worstelt met zijn gevoelens voor het meisje waarop hij verliefd is. Doorheen het verhaal, krijgt de lezer een steeds duidelijker beeld van Max’ wereld. In vlotte bewoordingen schetst de schrijver zijn personage, herkenbaar en daardoor ook makkelijk in te leven. Zorgvuldig gekozen zinnen drijven de spanning tijdens het wedstrijdmoment ten top, waarna de onverwachte gebeurtenissen voor een uiteindelijk positieve wending in Max’ leven zorgen. Bij dit, zoals de achterflap terecht vermeldt, ‘meeslepend’ verhaal, hoort een lesmap. Deze richt zich tot leerkrachten van de eerste en tweede graad S.O. Daarin zijn suggesties terug te vinden die aansluiten bij de recentste leerplannen en bij de nieuwste visie op werken met literatuur. Daaruit kunnen leerkrachten een keuze maken bij het begeleiden van hun leerlingen tot vaardige en tevens gemotiveerde lezers. De combinatie van beide is een waardevolle aanwinst voor al wie in het onderwijs het werken aan literaire competenties met leesplezier wil combineren.