Inwijding

Haar keuze verandert alles

De wereld in de toekomst is opgedeeld in vijf facties of leefgemeenschappen die elk hun eigen woongebied hebben en een menselijke waarde hoog in hun vaandel voeren: Oprechtheid, Onverschrokkenheid, Eruditie, Vriendschap en Zelfverloochening. Beatrice groeit op in Zelfverloochening, maar moet als elke zestienjarige kiezen bij welke cel ze de rest van haar leven wil doorbrengen. Kiest ze voor haar familie of voor wat haar het meeste aantrekt, Onverschrokkenheid? Testen die haar moeten voorbereiden op haar keuze, resulteren in Afwijkend. Dat is een geheim dat maar beter verborgen blijft als ze in deze harde wereld wil overleven, want als ‘factieloze’ wil je niet eindigen. Ze sluit zich aan bij Onverschrokkenheid. Tijdens de keiharde inwijding moet Beatrice bewijzen dat ze onverschrokken is, dat ze kan vechten en bijna geen angst kent. Ze wordt met zichzelf geconfronteerd, met haar aangeleerde onderdanige hulpvaardigheid enerzijds en haar avontuurlijke nieuwsgierigheid die daar lijnrecht tegenover staat. Al snel leert ze wie haar vrienden en vijanden zijn, maar ook dat ze vooral op zichzelf moet rekenen om te overleven. En dan ontdekt ze dat er in het geheim een oorlog tussen de cellen wordt voorbereid. In de ogenschijnlijk perfect georganiseerde maatschappij groeien de extreme tegenstellingen uit tot een steeds groter conflict waarbij meer dan één dode valt. Tris ontdekt het een en ander over haar eigen familie, maar ook over die van haar mentor en vriend Four.
Tijd noch plaats zijn gespecifieerd, maar de futuristische ruimte waarin het verhaal zich afspeelt, is vrij beperkt. Met een trein kan je op korte tijd gemakkelijk van het ene naar het andere gebied reizen en de het geheel is gemakkelijk te overzien. Wat daarbuiten ligt, is niet duidelijk. De samenleving die gecreëerd wordt, komt geloofwaardig over ondanks de extremen die gehanteerd worden. Een goed opgebouwd verhaal verteld vanuit het ik-persoon van Tris vol spanning en emoties met hier en daar een vleugje liefde.
Ik kijk alvast uit naar het volgende deel van deze trilogie.