Ik loop weg!

Matthijs stapt uit zijn bed en beslist: "Vandaag doe ik het, vandaag loop ik weg!" Zijn vader is druk bezig te telefoneren naar Japan: "Yes, yes." Zijn moeder is druk bezig haar nagels te lakken. Matthijs zegt nog een keer: "Vandaag loop ik weg". Maar zijn ouders reageren niet. Hij doet drie appels in zijn rugzak en vertrekt. Hij loopt naar de rivier en gaat er in een bootje zitten. Hij ziet witte wolken, koeien, paarden, duiven. Hij denkt aan mama, die vast haar nagels lakt. Hij ziet een vliegtuig en denkt aan papa, misschien op weg naar Japan. Maar het wordt plotseling donker en de wind waait hard. Opeens is Matthijs niet zo zeker meer of hij wel weg wil. Op de oever fietst de postbode voorbij. Hij haalt met een stok het bootje naar de oever en brengt Matthijs achter op de fiets naar huis. Een heel mooi geïllustreerd prentenboek. De prenten zijn sober, de details worden achterwege gelaten. Het begin is vrij direct (nl. vandaag loop ik weg), wat lichtjes afschrikt. De vraag is of kleuters daar soms al over fantaseren. Sommige kinderen kunnen zich wel inleven in het feit dat mama en/of papa weinig tijd voor ze hebben. Open einde, wat tot een discussie met de kinderen kan leiden. Korte duidelijke zinnen. Een leuk kleuterboek!