ik hart de wereld

een feest van landen, zeeën, planten, dieren en mensen rond de hele wereld

Reizen is heerlijk, leerrijk, avontuurlijk en belangrijk voor kinderen: dat is het uitgangspunt van Tania McCartney toen ze aan dit boek begon. Ze wil laten zien hoe mooi onze wereld is, hoe verscheiden, maar ook hoe kwetsbaar. Ze wil de interesse in dieren, planten, zeeën aanwakkeren, maar even goed laten beseffen hoe knap onze gebouwen kunnen zijn, hoe verschillend het eten is en hoe kleurrijk onze planeet is, letterlijk en figuurlijk.

Er bestaan al heel veel boeken over onze wereld, haar flora en fauna. Dit boek echter is erin geslaagd om origineel te blijven door het te zien als een wereldreis die je gaat maken. Eerst wordt de wereldbol globaal besproken, het land, de oceanen, de lucht. Onze talen en kledij, ons eten en gebouwen worden besproken. Dan gaat men per continent een drietal zaken eruit nemen om gedetailleerder toe te lichten. Dankzij het grote formaat kan er heel wat op één bladzijde, je bent een tijdje zoet om alles gelezen en gezien te krijgen. De interessante tekst is steeds opgedeeld in korte stukjes en verspreid over de pagina.  Er worden heel wat (grote) cijfers in verband met langste rivier of grootste regenwoud genoemd, of gebruik gemaakt van procenten om de omvang duidelijk te maken. Dat maakt dat het boek niet geschikt is voor echt jongere kinderen. Ook omdat er reeds een minimum aan kennis van aardrijkskunde en biologie wordt verondersteld, net als het over weg kunnen met moeilijke (soms Latijnse) namen. 

Fijn is dat er eens op een andere manier naar een continent wordt gekeken, andere, vaak niet-gekende dieren worden vernoemd en afgebeeld, en dat de bladschikking telkens anders is. Een pluim ook voor de illustraties: ze zijn erg nauwgezet en gedetailleerd, maar ook vrolijk en kleurrijk, tot de schutbladen toe.