Ik ga bij Japie wonen

Want hij mag álles

Ietje leeft samen met haar vader en haar hondje, en op de illustraties ziet er dat best warm en aangenaam uit. Toch kondigt ze, op een moment waarop ze gezellig samen pannenkoeken eten, terloops aan dat ze de mama van Japie veel liever vindt. Japie heeft een trein, die ze zelf ook graag wil en hij mag gewoonweg àlles van zijn moeder. Ietjes papa luistert, en reageert relativerend. Maar even later staat Ietje met haar koffertje klaar en deelt ze haar besluit resoluut mee. Ze gaat bij Japie wonen. Die woont gelukkig aan de overkant van de straat. Wanneer papa even polst bij Japies mama of het echt kan, antwoordt deze vlot: "Ja hoor", met een knipoog. "Voor een paar daagjes mag het best." En daarmee is de toon van het verhaal gezet.

De vanzelfsprekendheid waarmee Rindert Kromhout de belevingswereld van kinderen in goedgekozen woorden en vooral sprekende dialogen weet om te zetten, maakt het geheel oprecht en gelijktijdig warmhartig. Daarnaast bieden de sfeervolle illustraties van Sandra Klaassens de lezer en meelezende luisteraar in één oogopslag een overzicht van de situatie. Met een paar donkere lijnen en zachte aquarel geeft ze niet alleen de handelingen maar ook de gevoelens treffend weer. Ze weet met haar stijl opvallend rust te brengen in de chaos die de kinderen in hun spel creëren. Haar illustraties brengen het evenwicht dat de ouders in het leven van hun kinderen proberen te brengen mooi in beeld.

Verfijnde humor, zowel in tekst als illustraties accentueren de herkenbaarheid en relativeren de ernst van het hele gebeuren. Mooi is het ook om de alertheid van de volwassenen in dit verhaal te zien. In kleine details geven ze de kinderen de kans om hun wereld te verruimen. Dat is ook wat het boek kan doen, kinderen lezend laten ervaren dat de eigen thuiscultuur in kleine details kan verschillen van deze van leeftijdsgenoten. Ietje ziet er ook iets donkerder gekleurd uit dan de bleke roodharige Japie. Bij de beide kinderen is er slechts één ouder te zien en uiteindelijk blijkt het gras aan de overkant toch iets minder groen. Lijkt dit een handleiding voor jonge ouders? Nee, gewoon een geslaagde combinatie van twee talenten die is uitgemond in een warm, aantrekkelijk hedendaags prentenboek.