Het zwaar en licht huis

Fysiek en zintuiglijk ervaart Ben dat alles rondom hem licht en zwaar kan zijn. De lichte en zware personages en attributen worden gecombineerd met een duidelijk gestructureerd dagritme, kennis van lichaamsschema, gebruik van de zintuigen en zindelijkheidstraining. Hoewel de tekst op de achterflap veelbelovend klinkt, kan de commentaar op de werkelijke inhoud veel minder lovend zijn. Waar op de site het boek wordt aangeprezen voor twee- tot vijfjarigen, mag gezegd dat voor de jongsten in deze leefstijdsgroep de begrippen ‘licht’ en ‘zwaar’ te moeilijk zijn om te vatten. Een vijfjarige kan hier wel weg mee, maar lijkt me niet meer aangetrokken door de lay-out van het boekje. Hoewel de thema’s zo gekozen zijn dat kleuters zich er wel in kunnen terug vinden, wisselen ze elkaar wel erg snel af, met als gevolg te veel tekst per prent. Zeker bij de jongere kleuters slaagt het boekje er hierdoor niet in de aandacht vast te houden. Ook het nut van het gat in het boek ontgaat me. Het biedt niets extra, noch qua lay-out, noch qua inhoud, noch qua aantrekkelijkheid. Een aantrekkelijkheid die eveneens ontbreekt in zowel de tekst als de prenten. Het opzet was goed, helaas kan het resultaat er niet aan tippen.