Het vrolijke kleine gele doosje

een pop-upboek over tegenstellingen

Op sober zwarte pagina’s met witte tekst en dito tekeningen springt het gele doosje er echt wel uit. De ene keer gaat hij van boven naar beneden, dan weer van hoog naar laag en van dichtbij naar ver weg. Samen met het gele doosje ontdekt de jonge lezer de tegenstellingen.
Een duidelijk rood pijltje geeft steeds aan in welke richting er mag getrokken worden om bijvoorbeeld de gele doosjes uit en aan te laten gaan of iets in en uit het doosje te laten komen. Andere pagina’s werken dan weer met flapjes die opengeslagen kunnen worden en geëindigd wordt er met een mooie pop-up van grote en kleine vrolijke gele doosjes.
Sober, maar doeltreffend! De naar de smiley refererende doosjes zorgen voor de vrolijke noot en vestigen de aandacht op de tegenstellingen, precies wat het boekje beoogt. Alleen weer jammer dat dit boekje misschien niet bestand is tegen een ietwat onhandig kleuterhandje.