Het verraad van Holland

1587. In de Nederlanden woedt de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden proberen het Noorden te heroveren. Met de steun van de Engelsen kan prins Maurits standhouden. Thomas Maraan, een wees, groeit op bij de schoolmeester in Amsterdam. Hij wordt koopmansknecht bij sieur Bitter. Voor zijn baas tekent hij stadskaarten na. Zo ontdekt hij dat de rijke koopman een spion is van de Spanjaarden. Thomas ontvlucht Amsterdam en bereikt de Zuidelijke Nederlanden. Hij is een tijd soldaat in het Spaanse leger, later gevangene. Dankzij vriend Federico en zijn wolfshond komt hij vrij. Ze vinden ook een goudschat. Uiteindelijk verneemt Thomas wie zijn vader (een geus) was en zijn moeder (de zus van een Spaanse officier). Een uitgesponnen historisch verhaal over de wrede godsdienstoorlog met veel details over het soldatenleven. De feiten spelen zich af tussen Amsterdam en Duinkerken. Het verhaal wordt onderbroken door uitweidingen over geuzen en heksen, met op de achtergrond het debacle van de Armada.