Het suikerfeestcadeau

De ramadan loopt op zijn einde en de kinderen maken met de klas een doos waarin de cadeautjes voor de arme kinderen komen. Voor Samir is het een fijne tijd. Samen met zijn familie en vriendjes gaat hij straks het Suikerfeest vieren en hijzelf krijgt ook geschenkjes.
De bedoeling van dit verhaal is om de ramadan en het Suikerfeest aan jonge kinderen - die niet tot de islam behoren - uit te leggen. Het verhaal  gaat over een familie die het Suikerfeest gaat vieren samen met vrienden. Het is eenvoudig verteld en de illustraties zijn sprekend maar iets te flets en soms iets te weinig zeggend.
Wel is het jammer dat het lezen van dit verhaaltje je niet veel wijzer maakt. Wat is de 'vasten tijdens de ramadan' bijvoorbeeld en wat is een moskee? Hoe kan een kind van vier jaar die nog weinig met religie te maken heeft gehad zich daarbij iets voorstellen? Cadeautjes horen bij elk feest maar dan kan je je daarbij toch iets voorstellen zoals bij jarig zijn of het sinterklaasfeest bv. Bij dit verhaal heb ik de indruk (ook al is er veel tekst en uitleg) dat het toch niet al te klaar is voor de jonge toehoorders.