Het raadsel van Veldeke

Op Pinksteren van het jaar 1184 houdt keizer Frederik Barbarossa hofdag in Mainz. Daar worden zijn zonen tot ridder geslagen. Vele edelen zijn uitgenodigd. De twaalfjarige Vaas, zoon van een ridder uit het graafschap Loon, reist met zijn ouders via Maastricht en Luik naar de stad aan de Rijn. Het gezelschap verblijft er in tenten. Daar ontmoet Vaas voor het eerst zijn oom Hendrik van Veldeke. Waarom is de beroemde dichter, ooit in dienst van gravin Agnes van Loon, naar het keizerlijk hof vertrokken? Een saai verhaal clichématig verteld. De illustraties van Caroline Heens zijn kinderachtig in vergelijking met de afbeeldingen uit het Heidelberger Liederhandschrift. De auteur, vertrouwd met het dagelijks leven uit die periode, voegt bij het verhaal allerlei weetjes over feesten, reizen, eten en drinken, hofdagen, ridders en toernooien. Dit boekje bevat ook fragmenten in het Middelhoogduits uit de Eneasroman en uit een lied van het Manessehandschrift.