Het Papegaaienplan

Daan is verliefd op een meisje met een bal en een hond. Elke dag ziet hij haar in het park en is hij blij, en als ze verdwenen is, voelt hij zich verdrietig. Maar haar aanspreken durft hij niet. Op een dag heeft hij een plan. Hij leert een papegaai in het park praten om iets aan het meisje te vragen. Maar wanneer een gemene dierenhandelaar ontdekt dat Daans papegaai echt kan praten, ruikt hij geld en ontvoert de vogel. Daan geeft het niet op en leert opnieuw een papegaai praten, en opnieuw en tenslotte verkleedt hij zichzelf als papegaai. Zo durft hij het meisje te benaderen en op het einde lopen ze samen door het park. “Ik wilde jou al lang iets vragen”, zei het meisje met de hond en de bal. “Ik wilde jou ook al lang iets vragen”, zei Daan. ‘Het papegaaienplan’ is een eenvoudig prentenboek over verliefdheid en verlegen zijn. De illustraties zijn zacht met heel warme achtergrondkleuren. De sfeer wordt mooi in het kleurgebruik weergegeven; wanneer de gemene dierenhandelaar op het toneel verschijnt, worden de illustraties donkerder en de figuren grimmiger. Jammer dat het verhaal zijn geloofwaardigheid verliest, wanneer de dierenhandelaar ook de vermomde reuzenpapegaai ontvoert. Hierdoor wordt de poëtische waarde van het boek wat teniet gedaan.