Het mysterie van de Nachtwacht

Amsterdam, midden zeventiende eeuw. Wiggert vergezelt zijn blinde vader, een speelman, die met zijn draailier feesten opvrolijkt. Zo komen ze terecht in de Doelen bij de schutterij van de Kloveniers. Hun aanvoerder Frans Banning Cocq wil zijn schutters laten portretteren door Rembrandt. Rembrandt zal de groep op zijn manier uitbeelden: in beweging, met licht en schaduw. Hij voegt er zelfs een paar personages aan toe. De meester wordt hier opgevoerd met zijn gebreken en zijn wrijvingen met opdrachtgevers. Hij was erg spilziek. Hij krijgt hulp van Wiggert, die zijn onbetrouwbare secretaris zal vervangen. Kolhak, een wonderdoener, speelt een grote rol. Door zijn toedoen krijgt Rembrandt steun van Commelyn, een schatrijke koopman. Een interessant verhaal over het tot stand komen van de Nachtwacht. Voor zijn relaas over de beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw kon de auteur putten uit vele bronnen. In korte hoofdstukken kan hij de spanning opvoeren. Sommige personages zijn te stereotiep, bv. Kolhak, de zwerver en kruidendokter.