Het meisje dat met beren praatte

Yanka weet niet waar ze vandaan komt. Het verhaal doet de ronde dat ze gevonden is in een berenhol toen ze nog een baby was. Wanneer ze veel groter en sterker wordt dan de kinderen in het dorp, besluit ze uit te zoeken vanwaar ze echt komt. Ze verlaat haar pleegmoeder en trekt het bos in waar haar leven begon.Na vele omzwervingen en ontmoetingen met sprekende dieren valt uiteindelijk alles op zijn plaats en wordt ze een gelukkige beer.

Een lijvig boek waarin de schrijfster het verhaal van Yanka afwisselt met sprookjes over dieren die ooit mens waren en van gedaante zijn veranderd. Jaga, een wijze heks, kan bijvoorbeeld de ziel van een kwade reus terug in zijn lichaam brengen zodat hij geen kwaad meer doet. Het huis op kippenpoten waar Jaga woont herbergt veel verloren gelopen en soms mysterieuze dieren.

Het is een gemakkelijk leesbaar boek waarin na elk hoofdstuk een sprookje verteld wordt. Er zijn als het ware twee boeken die je apart kan lezen. En deze verhalen worden mooi omkaderd met leuke bostafereeltjes. Jammer dat de ontknoping te lang op zich laat wachten. Of liever: de metamorfose die Yanka ondergaat wanneer ze weer een beer wordt. Het is als het ware een soort genderverhaal. Daardoor is het moeilijk om de draad te blijven volgen,  vooral omdat de sprookjes soms ongewoon zijn, en soms bevolkt zijn met mythische figuren die te veel aandacht vragen. Er is een beetje van alles te veel in dit boek, maar het is toch een goed verhaal dat veel fantasie opwekt, en is ideaal om voor te lezen in de klas.