Het lekkere van pesten

Het verhaal van een internationaal fotomodel

Julian Van Dalen vertelt na jaren van zwijgen in dit boek eindelijk zijn verhaal. Nu hij een succesvol model is, heeft hij het nodige zelfvertrouwen om te getuigen over de pesterijen die hem zijn aangedaan.
In de eerste helft van het boek kom je van zeer dichtbij te weten wat er precies gebeurd is gedurende Julians schoolcarrière. Hij vertelt hoe het telkens vanaf dag één misliep. Wanneer hij weer eens van school veranderde, werd hij opnieuw het mikpunt van pesters. Zijn ouders proberen, maar slagen er niet in om Julian te beschermen. Ze weten – zo blijkt achteraf - niet eens wat voor impact het pesten eigenlijk heeft op Julians leven. Edward van de Vendel slaagde erin om de belevenissen van Julian zo precies te beschrijven dat ze bijna tastbaar zijn.
Deel twee van het boek bestaat uit getuigenissen van een aantal personen die dicht bij Julian staan of stonden, zoals zijn broer en zijn ouders, maar ook van de jongeren die in het eerste deel op de voorgrond treden als pesters. Deze getuigenissen zijn soms ietwat langdradig en geven het boek meer het karakter van een persoonlijk dossier. Anderzijds geeft dit deel nog een extra dimensie aan het verhaal, dat misschien ook op zichzelf al sterk genoeg stond.
Julian Van Dalen zat met een verhaal en Edward van de Vendel heeft dit verhaal in boekvorm gegoten. Iedereen is op school wel eens in aanraking gekomen met pesten, zij het aan de kant van de pester, of aan de kant van de gepeste persoon. Een boek als dit is dus voor de meerderheid van de lezers herkenbaar. Het geeft een erg volledig beeld van wat pesten precies inhoudt, vanuit elke mogelijke invalshoek. Daarom, maar ook omwille van de uitstekende bewoordingen en vlotte stijl van Van de Vendel, zou dit boek verplichte lectuur moeten zijn voor elke leerling en leerkracht op de middelbare school.