Het geheim van ridder Leander

De boeken in de serie ‘Ik ben niet bom’ onderscheiden zich op een aantal punten van andere boeken. Inhoudelijk sluiten ze goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep: kinderen met leesproblemen. De verhalen zijn vlot geschreven en de verhaallijn verloopt zo chronologisch mogelijk. Abstracte beschrijvingen van ruimte en tijd worden vermeden. De hoofdstukken zijn kort en eindigen met een cliffhanger. Wat taalgebruik betreft: leestechnisch moeilijke woorden worden zo vaak mogelijk herhaald en het gebruik van synoniemen, gezegden, spreekwoorden en beeldspraak wordt vermeden. Ook op typografisch vlak zijn er bijzonderheden: er zijn grote witruimtes, ruime interlinie en vrije regelval zonder afbrekingen. De illustraties lopen niet door de tekst en verduidelijken de gebeurtenissen. Er is een schreefloos lettertype gebruikt zodat lezers niet worden afgeleid door randen en krullen. Elke zin begint op een nieuwe regel en als het nodig is, worden zinnen opgedeeld in zinvolle eenheden. Interpunctie wordt sober toegepast. Er wordt geschreven in enkelvoudige, korte zinnen met beperkt gebruik van bijzinnen. De boeken zijn bedoeld voor kinderen die AVI-4 en hoger aankunnen. Omdat het hier over het (terugvinden van het) leesplezier gaat wordt het AVI-niveau niet uitdrukkelijk vermeld. Leessnelheid en technisch leesniveau zijn immers minder relevant in deze serie. Bij kasteel Timmers komt er op een dag een onbekende ridder aankloppen: ridder Leander. De oude, ongeneeslijk zieke hertog geeft hem onderdak en dat zorgt voor heel wat onrust in het kasteel. Edo wordt schildknaap van ridder Leander en twijfelt of hij zijn meester wel kan vertrouwen. Alle ridders willen Leander een kans geven, maar ridder Hendrik niet. De hertog zoekt een opvolger omdat zijn einde nadert. Hij had het kasteel graag overgelaten aan zijn dochter Renalde, maar die is jaren geleden van het kasteel weggegaan. Ze had ruzie met haar vader. Niemand heeft sindsdien nog iets van haar gehoord. Er wordt een riddertornooi georganiseerd. De winnaar mag de plaats van de hertog innemen. Het wordt een spannende strijd en ridder Leander zorgt aan het einde nog voor een enorme verrassing. ‘Het geheim van ridder Leander’ is boeiend, vlot geschreven en aantrekkelijk.