Het geheim van de hiërogliefen

De avontuurlijke ontcijfering van het Egyptische schrift

Een oerdegelijk werkje over de ontcijfering van het Egyptische schrift door Champollion, met achterin een verklarende woordenlijst, een kaartje en een register. De eerste druk verscheen bij uitgeverij Piramide in 1993. Er zijn wat wijzigingen in de spelling en de illustraties. Het kaartje op p. 78 is minder instructief.