Help! Een klas zonder meester

De meester van Sam gaat verhuizen en zal niet langer les geven op zijn school. Door het lerarentekort wordt het een heel moeilijke opdracht om een vervangleerkracht te vinden. Sam is ongerust want wanneer de klas van Sam zonder meester dreigt te vallen, zullen alle kinderen van de klas over verschillende groepen verdeeld moeten worden. Sam ziet dit helemaal niet zitten en kijkt er enorm tegen op. Sam verzint gekke plannen om een nieuwe meester te vinden. Hij hangt 's nachts affiches op met een advertentie, stuurt een vervangleerkracht die niet deugd weg ... De tijd dringt! Maar dan bedenken ze een plan. Hun vriend oom Brock, die zelf in een rolstoel zit, heeft een robot gemaakt en geeft de klas vanop afstand les. Als dat maar goed afloopt ...

Het is een aantrekkelijk verhaal met een heel herkenbaar thema dat vele kinderen zal aanspreken. Het hoofdpersonage Sam wordt uitvoerig beschreven. Regelmatig wordt verwezen naar de thuissituatie van Sam. Hij groeit op in een pleeggezin. Maar wanneer hij zichzelf in nesten werkt, dreigt hij het gezin te moeten verlaten. Dit deel van het verhaal komt slechts beperkt in de aandacht en komt daardoor minder tot z'n recht. De schutbladen tonen de volledige klas van Sam. Het is leuk om zo de namen van de klasgenootjes van Sam te leren kennen. Je krijgt een beeld van alle personages. De leerlingen zijn heel divers. De plannen van Sam zijn niet altijd even realistisch.

Het verhaal is spannend. De vele dialogen zorgen voor een vlotte leesstijl. De hoofdstukken werden vrij kort gehouden maar de bladspiegel is vrij druk. De zwart-wit illustraties zorgen af en toe voor een beetje rust. Er wordt wel gezorgd voor afwisseling via chatberichten en foto's van de chatberichten.  In de subtitels kan je het stijgend aantal volgers volgen. Moderne, actuele kanalen zoals YouTube en vlogs spelen een belangrijke rol in het verhaal. Op die manier is het wel een actueel boek. Het sluit perfect aan bij de leefwereld van de jonge lezers.