Heaven can wait. Jagers

In dit tweede deel van het epos 'Heaven can wait' maken we uitgebreider kennis met een wereld die bestaat uit vier kwadranten. Enkel het eerste kwadrant is wat wij als gewone mensen kennen. Na de dood zullen wij kennis maken met één van de drie andere kwadranten. Christopher werd na zijn dood opgenomen in het tweede kwadrant. Dat is een kwadrant waarin ze geen emoties kennen en alles in perfecte harmonie verloopt. Perfect, tot Valdert (want zo werd Christopher in het tweede kwadrant genoemd) ineens wel de liefde voor Anjelka nog kon voelen. Anjelka, die in het eerste kwadrant leeft, werd in het vorige boek door Valdert gered toen ze aangerand werd. Hierdoor schond Valdert alle regels van het tweede kwadrant en maken de wachters nu jacht op hem. Het vorige boek eindigde dan ook in een achtervolging waarbij de wachters Anjelka inzetten als lokaas. Ze brengen haar naar het niemandsland waarin Christopher was gevlucht. Hier start het deel 'Jagers'.
Christopher vlucht verder het Niemandsland in, dat tussen het tweede en het derde kwadrant ligt, en de jagers komen hem met Anjelka achterna. Het meisje heeft hiervoor een splitsing van lichaam en geest ondergaan. Haar lichaam ligt in coma in het eerste kwadrant, zijzelf leidt haar leven verder in de andere kwadranten. Valdert weet dit allemaal niet en vlucht verder het derde kwadrant in. Dit is het kwadrant waar haat en nijd de dominante emoties zijn. Dit kwadrant wordt bestuurd door de kwaadaardige en machtsbeluste Saphira. Zij komt te weten dat er een levend wezen in Niemandsland is en stuurt haar jagers uit om haar te zoeken. Deze vinden Anjelka en ontvoeren haar. Valdert komt de jagers tegen en volgt hen. Wanneer hij te weten komt dat het Anjelka is die de jagers bij zich hebben, gaat hij Anjelka redden en probeert hij samen met haar uit dit derde kwadrant te ontsnappen. Dit moet doorheen de poort die alle kwadranten met elkaar verbindt. Gelukkig worden ze hiervoor geholpen door Xana, een vriendin van Valdert uit het tweede kwadrant. Zij brengt hen naar de poort en de poortwachter zorgt ervoor dat Valdert een rustig leven kan hebben in het vierde kwadrant – waar de meeste mensen na hun dood naartoe gaan, en dat Anjelka weer uit haar coma ontwaakt.
Terwijl het eerste boek vooral de nadruk legde op de romantiek tussen Christopher en Anjelka, is dit deel gericht op avontuur en fantasy. In dit genre is de schrijfstijl van Luc Descamps minder gepast. Omdat alles vrij snel en weinig gedetailleerd beschreven wordt, is de actie al achter de rug voordat de lezer zich een beeld kan vormen van de wereld waarin de personages zich bevinden. Het verhaal is vluchtig tot aan het laatste deel. In dit deel probeert de schrijver een filosofische verklaring te vinden voor de vier werelden die er zouden bestaan na de dood. Dit is erg gefragmenteerd beschreven en volstrekt ongeloofwaardig. Toch is het een verdienste van Luc Descamps om toch nog het derde kwadrant geloofwaardig op de kaart te zetten en een inhoudelijk sterk verhaal neer te pennen.