Groot weetjesboek over piraten

De achterflap van dit 'Groot weetjesboek over piraten' stelt dit boek voor als een aantrekkelijk en speels non-fictieboek over een onderwerp dat veel kinderen zal aanspreken. Er werd gekozen voor piraten uit de oudheid, Vikingen, Berbers en Chinese piraten. Eigentijdse piraten komen er niet in voor. In een kleurrijke inhoudsopgave worden de vijf hoofdstukken - Wie zijn dat piraten?; Het leven aan boord; De gevechten; Het leven aan wal; Piraten in de wereld - overzichtelijk voorgesteld. Een laatste hoofdstuk bevat geheugensteuntjes waaronder een kleine chronologie, een overzicht van de vlaggen, een wereldkaart van piraten en een uitgebreide trefwoordenlijst. Per onderwerp worden twee op elkaar aansluitende bladzijden gebruikt. Die zijn telkens op dezelfde wijze opgebouwd. Links is er de titel met daaronder een aansluitend tekstfragment. Rechts staat een vraag waarop in verschillende hoofdstukjes een antwoord geboden wordt. Er werd gekozen voor een doordachte wisselwerking van toegankelijke tekst en speelse kleurrijke illustraties met verklarende woorden tegen een witte rustgevende achtergrond.

De informatie die geboden wordt, is helder voorgesteld, makkelijk te lezen maar gelijktijdig ook stereotiep en weinig wetenschappelijk gestaafd. Het is eerder een verzameling van weetjes over piraten zoals we ze kennen uit verhalen en films. Maar de aantrekkelijke wijze waarop het werd uitgegeven, zorgt ongetwijfeld voor veel lees- en kijkplezier.