Gifalarm!

Alles over gifslagen, cacaobonen en drugshonden

Dit is een update van het boek dat Jan Tytgat en Evelen De Vlieger in 2008 al hebben gemaakt. Leuke weetjes zijn gerecycleerd, nieuwe interessante inzichten zijn toegevoegd. In dit boek leren kinderen nog steeds veel over vergif. Het is ook duidelijk op deze jonge doelgroep gericht. Zo wordt er in het inleidend hoofdstuk heel kort de basis meegegeven: wat is vergif? Hoe weet je dat je vergiftigd bent? Wat is een toxicoloog? ... Elk hoofdstuk start daarna met een integrerende vraag waardoor de kinderen verder gaan lezen. Ook in de hoofdstukken vind je veel luchtige en minder luchtige vragen. De auteur spreekt de kinderen ook heel persoonlijk aan. Zo staat er steeds wat “je” kan doen en kan zien. Het taalgebruik is heel eenvoudig, haast te eenvoudig. Toch bevat het boek heel wat informatie. Niet alles is nuttig voor het kind zelf. Ze moeten dan ook wel eens weetjes voorlezen aan hun ouders. Elk hoofdstuk eindigt ook met een vrij schoolse quiz. Meestal is dit om te testen of de lezer nog heeft onthouden wat die gelezen heeft, maar soms komt er ook nieuwe informatie in voor.

De vormgeving is aantrekkelijk. De illustraties van Sebastiaan Van Doninck zijn sowieso een meerwaarde. Daarnaast staan er veel weetjes in een kadertje. Dat leest luchtig. Enkel op pagina 36 kan je een slordigheidje vinden. We lezen dat je na een vaccin gewapend bent tegen de indringer wanneer je in een spijker stapt. Later in dit weetje lezen we ook dat je vier keer ingeënt wordt tegen tetanus. Maar de info dat het gaat om een vaccin voor tetanus, ontbreekt.

Wat ik nog apprecieer aan het boek, is dat het erg in onze tijdsgeest past. Een klein stukje gaat over vaccins, net wanneer deze ter discussie staan voor COVID-19. Verder wordt er ook aangegeven dat je met javel deze ziekte niet kan bestrijden. Er is ook aandacht voor het gif in plastic. Zelfs de vraag waarom bepaalde mensen toch graag drugs gebruiken komt aan bod. Het is een boek dat zowel kinderen als ouders zal aanspreken en dat ze best samen lezen. Het taalgebruik is immers te kinderlijk voor de oudere kinderen die dit boek al zelfstandig zouden kunnen plaatsen.