Geluk voor kinderen

Sterke verhalen om voor te lezen, opgebouwd rond de tien sleutels van geluk

Dit boek bevat tien kleine verhaaltjes, opgebouwd rond de tien bouwstenen van geluk. De verhaaltjes staan los van elkaar, maar creëren één wereld. Deze vogelwereld is in de typische stijl van Sebastiaan Van Doninck heel mooi in kaart gebracht.
In elk verhaal speelt een vogel de hoofdrol. Deze vogelsoort leren we beter kennen in het informatieve stukje tekst dat volgt op het verhaaltje. Daarnaast vind je na het verhaal ook vragen om te checken of de luisteraar alles begrepen heeft en het ook zelf kan interpreteren. Deze nogal schoolse vragen lijken me niet erg bij te dragen aan het geluk van de kleine toehoorders voor wie dit boek bedoeld is. Toch stelt de inleiding uitdrukkelijk dat de vragen niet als toets zijn bedoeld, maar als uitnodiging tot een warm gesprek.
Positief aan het boek is wel de laagdrempeligheid waarmee de tien principes voor geluk worden uitgelegd. Deze worden wel goed gekoppeld aan het verhaaltje. Daarna wordt een vraag gesteld aan de voorlezer, zodat deze dit principe nog eens kan illustreren en ook eens iets over zichzelf kan vertellen. Ook leuk is dat het boek afsluit met enkele subjectieve vragen over de verhaaltjes heen, een literatuurlijst voor volwassenen, een verwijzing naar vogelparadijzen en vogelkijkhutten en tot slot de mededeling dat ze met dit boek het project “O Mundo” van Stichting Lezen steunen.