Duivelsstrijd

Gothic novel

Dorothea werd na de dood van haar vader door haar oom, bisschop Hemelsoet, in een weeshuis gestopt. Nu ze wat ouder is, komt de bisschop haar komen halen om haar als zijn meid in huis te nemen. Dorothea is jong, mooi en levenslustig. De bisschop wil dat Dorothea zo ver mogelijk uit de buurt blijft van alles wat er in het dorp gebeurt, want alles op de wereld is zonde, overal is de duivel mee gemoeid. Dorothea loopt rond in een saaie grijze jurk. Er staan geen meubels in het huis van de bisschop. Heel de inboedel van haar grootouders staat op de zolder samen met de mooie stoffen en de huisraad. De bisschop spaart zichzelf ook niet. Hij eet alleen oud en beschimmeld brood en drinkt water. Dorothea moet hem elke avond opsluiten in de kelder omdat hij daar de strijd aangaat met de duivel die telkens bezit van hem neemt. Terwijl haar oom zichzelf kwelt in de kelder probeert Dorothea toch wat te genieten van de vrijheid die ze 's nachts heeft. Weg van haar oom. Ze weet dat ze niet veel tijd heeft, want binnen een week is het de processie van de Heilige Maagd en daarna wil de bisschop haar naar een Italiaans klooster sturen. Dorothea komt op haar nachtelijke zwerftochten Lieven tegen, de zoon van de stadsbeul. Wanneer de stad geteisterd wordt door een weerwolf ontdekt Lieven dat Dorothea de dochter is van de man die vijftien jaar geleden terechtstond voor verschillende moorden.
Spannend jeugdboek, vlot en beeldend geschreven, dat je in één ruk uitleest. 'Duivelsstrijd' is een gruwelverhaal dat zich situeert in de zeventiende eeuw. Het geeft een prima beeld van het bijgeloof in die tijd en van de macht die de schout, baljuw en de kerk hadden over het gewone volk.