Dreiging boven Yonwood

De grootvader van de elfjarige Nickie is gestorven. Samen met haar tante Chrystal gaat Nickie naar het afgelegen dorpje Yonwood om zijn huis op te ruimen voor het te koop wordt gesteld. Terwijl haar tante druk bezig is, gaat Nickie op verkenning in dit vreemde dorp. Daar heeft een vrouw een tijdje geleden een visioen gehad en ligt nu in een soort coma. Af en toe mompelt ze woorden zoals "vuur" en "verwoesting". De mensen van Yonwood zijn haar gaan aanzien als de profeet. Ze geloven dat haar woorden een voorspellende gave bezitten. Er is nl. een oorlogsdreiging en enkel wanneer de mensen de opdrachten van de profeet uitvoeren, zal de bevolking van Yonwood ontsnappen aan de oorlog. De profeet geeft opdrachten zoals: geen licht, geen honden, geen muziek, ... Het hele dorp móet er wel aan meedoen want wie ongehoorzaam is, wordt gestraft en moet een armband met oneindige batterijen om, die een zoemgeluid maakt. Het verhaal is absurd. Iedereen in het dorp doet mee. Mensen die ongehoorzaam zijn, worden aangegeven. Ook Nickie wil meehelpen. Pas wanneer haar eigen hondje in de bergen wordt achtergelaten, begint ze zich vragen te stellen. Ze komt in opstand en bezoekt de profeet. In haar dromen zag de profeet een stad zonder dieren, licht en muziek. Ze vertelde luidop wat ze in haar dromen zag en de mensen dachten dat ook zij zonder dieren, licht en muziek moesten leven. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van Nickie en Grover, een jongen die Nickie in Yonwood leert kennen. Je kan je als tiener perfect inleven in hun situatie. Dit verhaal laat zien hoe gemakkelijk mensen blind anderen kunnen volgen. Als buitenstaander kijkt Nickie anders tegen de gebeurtenissen aan. Toch twijfelt ze zelf of Grover geen verboden dingen doet. Achteraf heeft ze spijt dat ze hem verraden heeft. Het verhaal is vlot geschreven, hoewel het blindelings volgen van de dorpsbewoners nogal extreem is. Uit het laatste hoofdstuk 'Wat er daarna gebeurde' kan je opmaken dat dit verhaal voorafgaat aan de gebeurtenissen beschreven in 'Sintel' en 'Sprankel'.