Dino was mijn vriend

Mark wil o zo graag een hond. Maar dat kan niet, want papa is allergisch voor dieren. Toch haast Mark zich elke ochtend naar de etalage van de dierenwinkel om er de enige resterende puppy te bekijken. Wanneer deze op een ochtend verkocht blijkt, is zijn teleurstelling groot. Niet lang, want de eigenaar van de winkel, meneer de Wolf, vond op de zolder een ei. Waar het vandaan komt, kan hij niet zeggen maar Mark mag het hebben. Misschien zit er wel een struisvogel in! Wanneer het ei ’s nachts openbarst komt er een kleine dino tevoorschijn. Heerlijk is dat! Eindelijk heeft Mark een huisdier! Maar al snel groeit de kleine dino uit tot een gigantische dinosaurus en wordt het voor Mark moeilijk om zijn huisdier verborgen te houden voor de buitenwereld. Samen met zijn vriend Auke bedenkt hij een oplossing. 

Dit boek verscheen in 2012 als Dino is mijn vriend. Bijna tien jaar later kreeg het een nieuwe coverillustratie en als titel Dino was mijn vriend. De inhoud bleef hetzelfde, gelukkig maar, want die heeft de tijd mooi doorstaan. Een dino die uit een ei gekropen komt, vormt voor jonge lezers een attractief gegeven. Harmen van Straaten verstaat bovendien de kunst om deze fantasie in een hedendaagse context te gieten. Hij stelt de beide jongens herkenbaar voor. Pittige dialogen geven niet alleen hun denk- en gevoelswereld mooi weer, ze versterken ook de spanning die doorheen het verhaal merkbaar groeit. En natuurlijk zijn ze net iets eigengereider dan een doorsnee kind, durven ze ook net iets meer en hebben ze ouders die niet door hebben wat er zich in hun huis afspeelt. De meeste volwassenen worden trouwens een klein beetje dom of iet of wat lachwekkend voorgesteld. Maar ook dat maakt het voor jonge lezers aantrekkelijk.  

Dino was mijn vriend behoort tot een AVI-reeks en richt zich met z’n AVI-E4-indicatie tot wie het aanvankelijk lezen onder de knie heeft. Deze indicatie kan een handige richtlijn zijn voor scholen en bibliotheken en voor wie op zoek is naar ‘leuke oefenstof’. Dit boek waarin humor en spanning mooi verweven zijn, overstijgt het niveau van zogenaamde oefenboekjes. De zinnen zijn kort maar de woordkeuze is helder en rijk. Af en toe gebruikt de auteur beeldspraak, doch dat staat het tekstbegrip niet in de weg. Zwierige illustraties verbeelden de tekst en ondersteunen de doordachte lay-out. De combinatie van deze kwaliteiten nodigt jonge lezers uit om door te lezen. In de jongste klassen van de basisschool is dit een ideaal boek om kort in te leiden en meteen een brede groep lezers nieuwsgierig en enthousiast te maken.