Dieren van de oceaan

ENCYCLOPEDIE VOOR DE JEUGD

In de oceanen is er al meer dan vier miljard jaar leven. Als je weet dat twee derde van het aardoppervlak uit water bestaat, besef je al gauw dat er ongelooflijk veel dieren te beschrijven vallen. In deze encyclopedie zijn de belangrijkste diersoorten opgenomen. Er is een onderscheid gemaakt tussen dieren die in de oceanen leven en dieren die vooral aan de kust leven. Vervolgens wordt er binnen deze categorieën nog verder opgesplitst. Bij elk dier vind je de naam, de Latijnse naam, zijn habitat en de verspreiding terug. Er wordt gewerkt met pictogrammen en een soort identiteitskaart. Elk dier wordt ook nog kort beschreven. Soms wordt er een dubbele pagina gewijd aan het dier. Dit noemen ze ‘Focus’. Het boek tracht erg volledig te zijn en dat is jammer genoeg een beetje een valkuil. Het aanbod is zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het is vaak verrassend dat je nieuwe diersoorten leert kennen, anderzijds is het ontgoochelend omdat de informatie die je over een onbekend dier krijgt te summier is. Zo blijf je toch een beetje op je honger zitten. Wie gewoon vlug een dier wil opzoeken, zal het hier wel vinden. Wie op zoek is naar uitgebreide informatie zal een ander boek moeten raadplegen. Heel erg jammer is dat de dieren die samen op een afbeelding staan, niet in verhouding staan tot elkaar. Zo staat er een walvis, een reuzeninktvis, een rifhaai, een blauwvintonijn, enz. op dezelfde pagina. Ze lijken allemaal even groot ... Uiteraard is het boek zeker en vast bruikbaar. Je kan er in bladeren en lezen wat je interesseert, je kan het gebruiken als naslagwerk, het zal een goede basis zijn voor een spreekbeurt of werkstuk of gewoon een aantrekkelijk kijkboek. Foto’s en illustraties wisselen elkaar af. De teksten zijn vlot en goed geschreven. Hoewel het aanbod erg groot is, is de auteur er toch in geslaagd om een duidelijke indeling te maken. Inhoudsopgave, inleiding, verklarende woordenlijst en een register zijn dingen die niet mogen ontbreken in een encyclopedie. Die zijn hier duidelijk aanwezig en maken het boek bruikbaar. Zoals in de andere encyclopedieën van deze uitgaven, hebben ook hier de hoofdstukken elk een eigen kleur. De gebruiksvriendelijkheid is zeker voldoende, het aanbod is groot, maar de kwaliteit van de informatie schiet soms wat te kort.