De zwijnenbende

Zwijsen is gekend om zijn taalmethodes en zijn goede leesboeken. De reeks ‘Boekbende’ is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de noden van de jonge lezer. Na het aanvankelijk lezen is het immers belangrijk dat het kind veel leest. Daardoor zal het ook steeds beter gaan lezen. De boeken uit deze reeks zijn wat dikker en volgen de leesontwikkeling van kinderen stap voor stap. Ze volgen de huidige AVI-indeling die door het Cito is opgesteld. Boekbende gaat er prat op om spannende boeken te bieden en dat in verschillende leeftijdscategorieën. Daarenboven sluiten ze aan op de technische leesontwikkeling van kinderen. Zo krijgen ze alle kansen om goede lezers te worden. De lay-out is rustig en overzichtelijk. De bladspiegel wordt regelmatig doorbroken door een passende illustratie. Cover en inhoud sluiten goed aan bij de leefwereld van de lezers. Het verhaal wordt in stripverhaal verkort weergegeven aan de binnenkant van de cover.
Sebastiaan en Maroesjka redden samen met hun vader twee varkens uit de rivier. Al snel komen ze te weten dat deze dieren voor de slacht bestemd zijn. Dat krijgen ze niet over hun hart en papa twijfelt geen seconde: hij koopt de twee varkens en neemt ze mee naar huis. Door de shock wordt het hele gezin ook meteen vegetariër. Zulke grappige dieren kan je gewoon niet opeten. Zelfs papa, die kok is, is overtuigd. Voor hem is dat een hele opgave, want nu bewandelt hij als kok volledig nieuwe wegen. Al gauw wordt het duidelijk dat de varkens niet kunnen blijven. De tuin van het gezin is daar niet echt op voorzien. Voor de kinderen wordt het moeilijk: ze willen de varkens niet kwijt, maar ze beseffen wel dat het zo niet verder kan. Dan komt er onverwacht goed nieuws van de burgemeester ...
Jan Paul Schutten vertelt weer een vlot en boeiend verhaal. De pittige dialogen houden het tempo hoog. Humor ontbreekt niet.
Het verhaal wordt goed aangevuld met aangename tekeningen in aquarel.