De oma van de oma van mijn oma

Hoe het leven vroeger was

Dit boek vertrekt vanuit de familiegeschiedenis van iedere lezer. In veertig korte hoofdstukjes van telkens een dubbele bladzijde worden diverse aspecten van het dagelijkse leven en het wereldbeeld dat de mensen toen hadden beschreven. Alle hoofdstukken beginnen met een oma of opa geboren rond 1950. Hun grootouders leefden een halve eeuw eerder en zo ga je al gauw 150 jaar en verder terug in de tijd. De onderwerpen zijn echt veelzijdig en goed gekozen. Het begint met demografie met de veelzeggende titel: ‘Mijn oma heeft een broer en een zus, de oma van mijn oma had drie broers en twee zussen, de oma van de oma van mijn oma had drie broers en zeven zussen.’ En moesten die ouders dan nooit kamperen voor een plaats op school, zouden wij ons nu afvragen. De verklaring waarom ze vroeger zo veel kinderen hadden is duidelijk en volledig: kinderen waren werkkrachten, de kindersterfte lag toen hoog, hygiëne en de geneeskunde waren nog primitief en de bijbel zegt: "Gaat en vermenigvuldigt u".

In de twintigste eeuw veranderde er veel waardoor vooral de levenskwaliteit van de gewone mens verbeterde en ... in 1960 werd de anticonceptiepil uitgevonden. De informatie is gebald, duidelijk en nagenoeg volledig en een ideaal uitgangspunt om verder uit te diepen. Op p.32 gaat het over vluchtelingen onder de veelzeggende titel: ’Mijn opa is tegen vluchtelingen, de opa van mijn opa hielp Belgische vluchtelingen, de opa van de opa van de opa van de opa van de opa van de opa van de opa van de opa van mijn opa was zelf een vluchteling.’ Wat die Belgische vluchtelingen betreft, gaat dat terug naar de Eerste Wereldoorlog. De auteur vertrekt van de stelling dat er altijd vluchtelingen geweest zijn. Hij haalt redenen aan waarom mensen hun land ontvluchten. Hij besluit dit hoofdstukje met: “Veel Nederlanders stammen van vluchtelingen af. Misschien ook wel de opa die tegen vluchtelingen is.”

De tekst is zoals gezegd duidelijk en de titels zijn uitnodigend. De illustraties zijn grappig. Dit is een boek dat in elke klasbibliotheek thuishoort.