De koning van de Jungle

Tijdens een wandeling vraagt Muis aan Leeuw waarom hij nu eigenlijk de koning van de jungle is. Leeuw antwoordt: "Omdat ik zo hard kan brullen". Maar Gorilla roept dat hij harder kan brullen en Gorilla brul zo hard dat de manen van Leeuw en de oren van Muis ervan wapperen ... Muis vraagt dus opnieuw waarom Leeuw de koning van de jungle is. En telkens wanneer Leeuw denkt de reden te vinden van zijn koningschap, is er een ander dier die hem overtreft. Leeuw begint aan zichzelf te twijfelen... Wwaarom is hij nu eigenlijk de koning van de jungle? 

Het verhaal is boeiend, leuk en kleurrijk. De figuren zijn eigenzinnig getekend en de kleuren zijn fel. De dieren die de leeuw overtroeven worden enorm uitvergroot: de gorilla is groter en sterker, oogt echt agressief en je ziet zijn mond met tanden als hij de leeuw overtreft in het brullen. Of de Olifant die groot en breed wordt getekend, en de ara-papegaai die veel mooier is dan de leeuw. Bij elke situatie is er steeds een wisselwerking tussen Muis, Leeuw en een ander dier.

Het verhaal leest vlot en de teksblokken zijn ondergeschikt aan de tekeningen. Wat vooral aantrekt, is de expressie van de dieren. Die komen echt tot hun recht. Als de dieren bang zijn, zie je muis op de voorlaatste pagina bang wegvluchten. Of de wanhoop bij koning leeuw als hij beseft dat altijd een ander dier de betere is dan hij. Het verhaal gaat over hoe zelfzekerheid meer en meer overgaat in twijfel en wanhoop. Gelukkig eindigt het verhaal in een "oef"-gevoel. Zoek hier niet te veel naar diepgang, maar zie het gewoon als een leuk kijk- en leesboek.